DZIAŁ

GRUPA

KLASA

PODKLASA

NAZWA GRUPOWANIA

SEKCJA A

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

 

01

 

 

 

 

UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 

 

 

01.1

 

 

Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

 

 

01.11

01.11.Z

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

 

 

 

01.12

01.12.Z

Uprawa ryżu

 

 

01.13

01.13.Z

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

 

 

 

01.14

01.14.Z

Uprawa trzciny cukrowej

 

 

01.15

01.15.Z

Uprawa tytoniu

 

 

01.16

01.16.Z

Uprawa roślin włóknistych

 

 

01.19

01.19.Z

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

 

01.2

 

 

Uprawa roślin wieloletnich 

 

 

01.21

01.21.Z

Uprawa winogron

 

 

01.22

01.22.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych

i podzwrotnikowych

 

 

 

01.23

01.23.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

 

 

01.24

01.24.Z

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

 

 

01.25

01.25.Z

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

 

 

 

01.26

01.26.Z

Uprawa drzew oleistych

 

 

01.27

01.27.Z

Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów

 

 

01.28

01.28.Z

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

 

 

 

01.29

01.29.Z

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

 

01.3

01.30

01.30.Z

Rozmnażanie roślin 

 

01.4

 

 

Chów i hodowla zwierząt 

 

 

01.41

01.41.Z

Chów i hodowla bydła mlecznego

 

 

01.42

01.42.Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

 

 

01.43

01.43.Z

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

 

 

01.44

01.44.Z

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

 

 

01.45

01.45.Z

Chów i hodowla owiec i kóz

 

 

01.46

01.46.Z

Chów i hodowla świń

 

 

01.47

01.47.Z

Chów i hodowla drobiu

 

 

01.49

01.49.Z

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

 

01.5

01.50

01.50.Z

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 

 

 

01.6

 

 

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 

 

 

 

01.61

01.61.Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 

 

 

01.62

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 

 

 

01.63

01.63.Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

 

 

01.64

01.64.Z

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

 

01.7

01.70

01.70.Z

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 

 

02

 

 

 

LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 

 

02.1

02.10

02.10.Z

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna,

z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 

 

 

02.2

02.20

02.20.Z

Pozyskiwanie drewna 

 

02.3

02.30

02.30.Z

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych,

z wyłączeniem drewna 

 

 

02.4

02.40

02.40.Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem 

03

 

 

 

RYBACTWO 

 

03.1

 

 

Rybołówstwo

 

 

03.11

03.11.Z

Rybołówstwo w wodach morskich

 

 

03.12

03.12.Z

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

 

03.2

 

 

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych 

 

 

 

03.21

03.21.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

w wodach morskich

 

 

 

03.22

03.22.Z

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych

w wodach śródlądowych

 

SEKCJA B

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

 

05

 

 

 

 

WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 

 

 

05.1

05.10

05.10.Z

Wydobywanie węgla kamiennego 

 

05.2

05.20

05.20.Z

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

06

 

 

 

GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 

 

06.1

06.10

06.10.Z

Górnictwo ropy naftowej 

 

06.2

06.20

06.20.Z

Górnictwo gazu ziemnego 

07

 

 

 

GÓRNICTWO RUD METALI 

 

07.1

07.10

07.10.Z

Górnictwo rud żelaza 

 

07.2

 

 

Górnictwo rud metali nieżelaznych 

 

 

07.21

07.21.Z

Górnictwo rud uranu i toru

 

 

07.29

07.29.Z

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

08

 

 

 

POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

 

08.1

 

 

Wydobywanie kamienia, piasku i gliny 

 

 

08.11

08.11.Z

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

 

 

 

08.12

08.12.Z

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

 

08.9

 

 

Górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

 

08.91

08.91.Z

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego

oraz do produkcji nawozów

 

 

 

08.92

08.92.Z

Wydobywanie torfu

 

 

08.93

08.93.Z

Wydobywanie soli

 

 

08.99

08.99.Z

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO

I WYDOBYWANIE

 

 

09.1

09.10

09.10.Z

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 

 

 

09.9

09.90

09.90.Z

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo

i wydobywanie 

 

SEKCJA C

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

10

 

 

 

PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

 

10.1

 

 

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa

 

 

 

10.11

10.11.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa

z drobiu

 

 

 

10.12

10.12.Z

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

 

 

10.13

10.13.Z

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

 

 

10.2

10.20

10.20.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

 

10.3

 

 

Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 

 

 

10.31

10.31.Z

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

 

 

10.32

10.32.Z

Produkcja soków z owoców i warzyw

 

 

10.39

10.39.Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

 

 

10.4

 

 

Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego

i zwierzęcego 

 

 

 

10.41

10.41.Z

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych

 

 

10.42

10.42.Z

Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych

 

10.5

 

 

Wytwarzanie wyrobów mleczarskich 

 

 

10.51

10.51.Z

Przetwórstwo mleka i wyrób serów

 

 

10.52

10.52.Z

Produkcja lodów

 

10.6

 

 

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych 

 

 

 

10.61

10.61.Z

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż

 

 

10.62

10.62.Z

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych

 

10.7

 

 

Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 

 

 

10.71

10.71.Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

 

 

10.72

10.72.Z

Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

 

 

10.73

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

 

 

10.8

 

 

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 

 

 

10.81

10.81.Z

Produkcja cukru

 

 

10.82

10.82.Z

Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych

 

 

10.83

10.83.Z

Przetwórstwo herbaty i kawy

 

 

10.84

10.84.Z

Produkcja przypraw

 

 

10.85

10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

 

 

10.86

10.86.Z

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

 

 

 

10.89

10.89.Z

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

10.9

 

 

Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 

 

 

10.91

10.91.Z

Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

 

 

10.92

10.92.Z

Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

11

 

 

 

PRODUKCJA NAPOJÓW 

 

11.0

 

 

Produkcja napojów 

 

 

11.01

11.01.Z

Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi

 

 

11.02

11.02.Z

Produkcja win gronowych

 

 

11.03

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych

 

 

11.04

11.04.Z

Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych

 

 

 

11.05

11.05.Z

Produkcja piwa

 

 

11.06

11.06.Z

Produkcja słodu

 

 

11.07

11.07.Z

Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych

i pozostałych wód butelkowanych

 

12

12.0

12.00

12.00.Z

PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 

13

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

 

13.1

13.10

 

Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 

 

 

 

13.10.A

Produkcja przędzy bawełnianej

 

 

 

13.10.B

Produkcja przędzy wełnianej

 

 

 

13.10.C

Produkcja przędzy z włókien chemicznych

 

 

 

13.10.D

Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici

 

 

13.2

13.20

 

Produkcja tkanin 

 

 

 

13.20.A

Produkcja tkanin bawełnianych

 

 

 

13.20.B

Produkcja tkanin wełnianych

 

 

 

13.20.C

Produkcja tkanin z włókien chemicznych

 

 

 

13.20.D

Produkcja pozostałych tkanin

 

13.3

13.30

13.30.Z

Wykończanie wyrobów włókienniczych

 

13.9

 

 

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

 

 

13.91

13.91.Z

Produkcja dzianin metrażowych

 

 

13.92

13.92.Z

Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych

 

 

 

13.93

13.93.Z

Produkcja dywanów i chodników

 

 

13.94

13.94.Z

Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych

 

 

 

13.95

13.95.Z

Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin,

z wyłączeniem odzieży

 

 

 

13.96

13.96.Z

Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych

 

 

 

13.99

13.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

14

 

 

 

PRODUKCJA ODZIEŻY 

 

14.1

 

 

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

 

 

 

14.11

14.11.Z

Produkcja odzieży skórzanej

 

 

14.12

14.12.Z

Produkcja odzieży roboczej

 

 

14.13

14.13.Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

 

 

14.14

14.14.Z

Produkcja bielizny

 

 

14.19

14.19.Z

Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

 

 

14.2

14.20

14.20.Z

Produkcja wyrobów futrzarskich

 

14.3

 

 

Produkcja odzieży dzianej

 

 

14.31

14.31.Z

Produkcja wyrobów pończoszniczych

 

 

14.39

14.39.Z

Produkcja pozostałej odzieży dzianej

15

 

 

 

PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

 

15.1

 

 

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych

i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

 

 

 

15.11

15.11.Z

Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych

 

 

15.12

15.12.Z

Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich

 

 

15.2

15.20

15.20.Z

Produkcja obuwia

16

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,

Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY

I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 

 

 

16.1

16.10

16.10.Z

Produkcja wyrobów tartacznych

 

16.2

 

 

Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

 

 

16.21

16.21.Z

Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna

 

 

 

16.22

16.22.Z

Produkcja gotowych parkietów podłogowych

 

 

16.23

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

 

 

 

16.24

16.24.Z

Produkcja opakowań drewnianych

 

 

16.29

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów

z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

 

17

 

 

 

PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

 

17.1

 

 

Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury

 

 

17.11

17.11.Z

Produkcja masy włóknistej

 

 

17.12

17.12.Z

Produkcja papieru i tektury

 

17.2

 

 

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

 

 

17.21

17.21.Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań

z papieru i tektury

 

 

 

17.22

17.22.Z

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych

i sanitarnych

 

 

 

17.23

17.23.Z

Produkcja artykułów piśmiennych

 

 

17.24

17.24.Z

Produkcja tapet

 

 

17.29

17.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

 

18

 

 

 

POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

 

 

18.1

 

 

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

 

 

18.11

18.11.Z

Drukowanie gazet

 

 

18.12

18.12.Z

Pozostałe drukowanie

 

 

18.13

18.13.Z

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 

 

18.14

18.14.Z

Introligatorstwo i podobne usługi

 

18.2

18.20

18.20.Z

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

19

 

 

 

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

 

 

19.1

19.10

19.10.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

 

19.2

19.20

19.20.Z

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

20

 

 

 

PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

 

20.1

 

 

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego

w formach podstawowych

 

 

 

20.11

20.11.Z

Produkcja gazów technicznych

 

 

20.12

20.12.Z

Produkcja barwników i pigmentów

 

 

20.13

20.13.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

 

 

 

20.14

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

 

 

 

20.15

20.15.Z

Produkcja nawozów i związków azotowych

 

 

20.16

20.16.Z

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

 

 

20.17

20.17.Z

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

 

20.2

20.20

20.20.Z

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

 

 

20.3

20.30

20.30.Z

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

 

 

20.4

 

 

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących

i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 

 

 

20.41

20.41.Z

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

 

 

 

20.42

20.42.Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

 

20.5

 

 

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

 

 

20.51

20.51.Z

Produkcja materiałów wybuchowych

 

 

20.52

20.52.Z

Produkcja klejów

 

 

20.53

20.53.Z

Produkcja olejków eterycznych

 

 

20.59

20.59.Z

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

20.6

20.60

20.60.Z

Produkcja włókien chemicznych

21

 

 

 

PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 

 

 

21.1

21.10

21.10.Z

Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

 

21.2

21.20

21.20.Z

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

22

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

 

 

22.1

 

 

Produkcja wyrobów z gumy

 

 

22.11

22.11.Z

Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

 

 

 

22.19

22.19.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

 

22.2

 

 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

 

 

22.21

22.21.Z

Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

 

 

 

22.22

22.22.Z

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

 

 

22.23

22.23.Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 

 

22.29

22.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

23

 

 

 

PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

 

23.1

 

 

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

 

 

23.11

23.11.Z

Produkcja szkła płaskiego

 

 

23.12

23.12.Z

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

 

 

23.13

23.13.Z

Produkcja szkła gospodarczego

 

 

23.14

23.14.Z

Produkcja włókien szklanych

 

 

23.19

23.19.Z

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

 

 

23.2

23.20

23.20.Z

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

 

23.3

 

 

Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych 

 

 

23.31

23.31.Z

Produkcja ceramicznych kafli i płytek

 

 

23.32

23.32.Z

Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny

 

 

23.4

 

 

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

 

 

23.41

23.41.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych

 

 

23.42

23.42.Z

Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych

 

 

23.43

23.43.Z

Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych

 

 

23.44

23.44.Z

Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych

 

 

23.49

23.49.Z

Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

 

 

23.5

 

 

Produkcja cementu, wapna i gipsu

 

 

23.51

23.51.Z

Produkcja cementu

 

 

23.52

23.52.Z

Produkcja wapna i gipsu

 

23.6

 

 

Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

 

 

23.61

23.61.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

 

 

23.62

23.62.Z

Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu

 

 

23.63

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

 

 

23.64

23.64.Z

Produkcja zaprawy murarskiej

 

 

23.65

23.65.Z

Produkcja cementu wzmocnionego włóknem

 

 

23.69

23.69.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

 

23.7

23.70

23.70.Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

 

23.9

 

 

Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów

z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

 

23.91

23.91.Z

Produkcja wyrobów ściernych

 

 

23.99

23.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

24

 

 

 

PRODUKCJA METALI

 

24.1

24.10

24.10.Z

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

 

 

24.2

24.20

24.20.Z

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych

i łączników, ze stali 

 

 

24.3

 

 

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

 

 

 

24.31

24.31.Z

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

 

 

24.32

24.32.Z

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

 

 

24.33

24.33.Z

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

 

 

24.34

24.34.Z

Produkcja drutu

 

24.4

 

 

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

 

 

 

24.41

24.41.Z

Produkcja metali szlachetnych

 

 

24.42

 

Produkcja aluminium

 

 

 

24.42.A

Produkcja aluminium hutniczego

 

 

 

24.42.B

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 

 

24.43

24.43.Z

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

 

 

24.44

24.44.Z

Produkcja miedzi

 

 

24.45

24.45.Z

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

 

 

24.46

24.46.Z

Wytwarzanie paliw jądrowych

 

24.5

 

               

Odlewnictwo metali

 

 

24.51

24.51.Z

Odlewnictwo żeliwa

 

 

24.52

24.52.Z

Odlewnictwo staliwa

 

 

24.53

24.53.Z

Odlewnictwo metali lekkich

 

 

24.54

 

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

 

 

 

24.54.A

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

 

 

 

24.54.B

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

25

 

 

 

PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,

Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

 

 

25.1

 

 

Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych

 

 

25.11

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

 

 

25.12

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

 

25.2

 

 

Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 

 

25.21

25.21.Z

Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania

 

 

25.29

25.29.Z

Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

 

 

25.3

25.30

25.30.Z

Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą

 

 

25.4

25.40

25.40.Z

Produkcja broni i amunicji

 

25.5

25.50

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

 

 

25.6

 

 

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

 

 

 

25.61

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

 

 

25.62

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

 

25.7

 

 

Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi

i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

 

 

 

25.71

25.71.Z

Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców

 

 

25.72

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

 

 

25.73

25.73.Z

Produkcja narzędzi

 

25.9

 

 

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

 

 

25.91

25.91.Z

Produkcja pojemników metalowych

 

 

25.92

25.92.Z

Produkcja opakowań z metali

 

 

25.93

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

 

 

25.94

25.94.Z

Produkcja złączy i śrub

 

 

25.99

25.99.Z

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

26

 

 

 

PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

 

26.1

 

 

Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 

 

 

 

26.11

26.11.Z

Produkcja elementów elektronicznych

 

 

26.12

26.12.Z

Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

 

26.2

26.20

26.20.Z

Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

 

26.3

26.30

26.30.Z

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

 

26.4

26.40

26.40.Z

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

 

26.5

 

 

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów

 

 

 

26.51

26.51.Z

Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych

i nawigacyjnych

 

 

 

26.52

26.52.Z

Produkcja zegarków i zegarów

 

26.6

26.60

26.60.Z

Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego

 

 

26.7

26.70

26.70.Z

Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego

 

 

26.8

26.80

26.80.Z

Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji

 

27

 

 

 

PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

 

27.1

 

 

Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

 

 

 

27.11

27.11.Z

Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

 

 

27.12

27.12.Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

 

 

27.2

27.20

27.20.Z

Produkcja baterii i akumulatorów

 

27.3

 

 

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

 

 

 

27.31

27.31.Z

Produkcja kabli światłowodowych

 

 

27.32

27.32.Z

Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów

i kabli

 

 

 

27.33

27.33.Z

Produkcja sprzętu instalacyjnego

 

27.4

27.40

27.40.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

 

27.5

 

 

Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

27.51

27.51.Z

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

 

 

27.52

27.52.Z

Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

 

27.9

27.90

27.90.Z

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

28

 

 

 

PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

 

 

28.1

 

 

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

 

 

28.11

28.11.Z

Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

 

 

 

28.12

28.12.Z

Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego

i pneumatycznego

 

 

 

28.13

28.13.Z

Produkcja pozostałych pomp i sprężarek

 

 

28.14

28.14.Z

Produkcja pozostałych kurków i zaworów

 

 

28.15

28.15.Z

Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

 

28.2

 

 

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

 

 

28.21

28.21.Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

 

 

28.22

28.22.Z

Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków

 

 

28.23

28.23.Z

Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych

 

 

 

28.24

28.24.Z

Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

 

 

28.25

28.25.Z

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

 

 

 

28.29

28.29.Z

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

28.3

28.30

28.30.Z

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

 

28.4

 

 

Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych

 

 

28.41

28.41.Z

Produkcja maszyn do obróbki metalu

 

 

28.49

28.49.Z

Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

 

 

28.9

 

 

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

 

 

28.91

28.91.Z

Produkcja maszyn dla metalurgii

 

 

28.92

28.92.Z

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

 

 

28.93

28.93.Z

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu

i produkcji napojów

 

 

 

28.94

28.94.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego

i skórzanego

 

 

 

28.95

28.95.Z

Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego

 

 

28.96

28.96.Z

Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów

 

 

 

28.99

28.99.Z

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

29

 

 

 

PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP

I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

 

 

29.1

29.10

 

Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

 

 

29.10.A

Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych

 

 

 

 

29.10.B

Produkcja samochodów osobowych

 

 

 

29.10.C

Produkcja autobusów

 

 

 

29.10.D

Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

 

 

 

 

29.10.E

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

29.2

29.20

29.20.Z

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

 

 

29.3

 

 

Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

 

 

 

29.31

29.31.Z

Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

 

 

 

29.32

29.32.Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

 

30

 

 

 

PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

 

 

30.1

 

 

Produkcja statków i łodzi

 

 

30.11

30.11.Z

Produkcja statków i konstrukcji pływających

 

 

30.12

30.12.Z

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

 

30.2

30.20

30.20.Z

Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

 

30.3

30.30

30.30.Z

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych

i podobnych maszyn

 

 

30.4

30.40

30.40.Z

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

 

30.9

 

 

Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

30.91

30.91.Z

Produkcja motocykli

 

 

30.92

30.92.Z

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

 

 

30.99

30.99.Z

Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

31

31.0

 

 

PRODUKCJA MEBLI

 

 

31.01

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

 

 

31.02

31.02.Z

Produkcja mebli kuchennych

 

 

31.03

31.03.Z

Produkcja materaców

 

 

31.09

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

32

 

 

 

POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

 

 

32.1

 

 

Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów

 

 

 

32.11

32.11.Z

Produkcja monet

 

 

32.12

32.12.Z

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

 

 

32.13

32.13.Z

Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych

 

32.2

32.20

32.20.Z

Produkcja instrumentów muzycznych

 

32.3

32.30

32.30.Z

Produkcja sprzętu sportowego

 

32.4

32.40

32.40.Z

Produkcja gier i zabawek

 

32.5

32.50

32.50.Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

 

 

32.9

 

 

Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

32.91

32.91.Z

Produkcja mioteł, szczotek i pędzli

 

 

32.99

32.99.Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33

 

 

 

NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

 

 

33.1

 

 

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

 

 

 

33.11

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

 

 

33.12

33.12.Z

Naprawa i konserwacja maszyn

 

 

33.13

33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

 

 

33.14

33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

 

 

33.15

33.15.Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

 

 

33.16

33.16.Z

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

 

 

 

33.17

33.17.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

 

 

 

33.19

33.19.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

 

33.2

33.20

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

 

SEKCJA D

 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 

 

35

 

 

 

 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

 

 

 35.1

 

 

Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną

 

 

 

35.11

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

 

 

35.12

35.12.Z

Przesyłanie energii elektrycznej

 

 

35.13

35.13.Z

Dystrybucja energii elektrycznej

 

 

35.14

35.14.Z

Handel energią elektryczną

 

35.2

 

 

Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

 

 

 

35.21

35.21.Z

Wytwarzanie paliw gazowych

 

 

35.22

35.22.Z

Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

 

 

35.23

35.23.Z

Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

 

35.3

35.30

35.30.Z

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę

i powietrze do układów klimatyzacyjnych

 

 

SEKCJA E

 

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

36

36.0

36.00

36.00.Z

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 

37

37.0

37.00

37.00.Z

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

38

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

 

 

38.1

 

 

Zbieranie odpadów

 

 

38.11

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

 

 

38.12

38.12.Z

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 

38.2

 

 

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

 

 

38.21

38.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

 

 

 

38.22

38.22.Z

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

 

38.3

 

 

Odzysk surowców

 

 

38.31

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych

 

 

38.32

38.32.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

39

39.0

39.00

39.00.Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

 

SEKCJA F

BUDOWNICTWO

 

41

 

 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

 

 

41.1

41.10

41.10.Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

 

41.2

41.20

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 

42

 

 

 

ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

 

 

42.1

 

 

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

 

 

42.11

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

 

 

42.12

42.12.Z

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

 

 

42.13

42.13.Z

Roboty związane z budową mostów i tuneli

 

42.2

 

 

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

 

 

 

42.21

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 

 

42.22

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych

i elektroenergetycznych

 

 

42.9

 

 

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 

42.91

42.91.Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

 

 

42.99

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

43

 

 

 

ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

 

43.1

 

 

Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę

 

 

43.11

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 

 

43.12

43.12.Z

Przygotowanie terenu pod budowę

 

 

43.13

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 

43.2

 

 

Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

 

 

 

43.21

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

 

 

43.22

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 

 

43.29

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 

43.3

 

 

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

 

 

43.31

43.31.Z

Tynkowanie

 

 

43.32

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

 

 

43.33

43.33.Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 

 

43.34

43.34.Z

Malowanie i szklenie

 

 

43.39

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 

 

43.9

 

 

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

 

 

43.91

43.91.Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 

 

43.99

43.99.Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

SEKCJA G

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

 

45

 

 

 

 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 

45.1

 

 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

 

 

45.11

45.11.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 

 

45.19

45.19.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

45.2

45.20

45.20.Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

z wyłączeniem motocykli

 

 

45.3

 

 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

 

 

45.31

45.31.Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

 

45.32

45.32.Z

Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 

 

45.4

45.40

45.40.Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa

i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

 

46

 

 

 

HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 

 

46.1

 

 

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 

 

46.11

46.11.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego

i półproduktów

 

 

 

46.12

46.12.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali

i chemikaliów przemysłowych

 

 

 

46.13

46.13.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna

i materiałów budowlanych

 

 

 

46.14

46.14.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

 

 

 

46.15

46.15.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

 

 

 

46.16

46.16.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

 

 

 

46.17

46.17.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 

 

 

46.18

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

 

 

 

46.19

46.19.Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

 

 

46.2

 

 

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

 

 

46.21

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

 

 

 

46.22

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

 

 

46.23

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 

 

46.24

46.24.Z

Sprzedaż hurtowa skór

 

46.3

 

 

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 

 

 

46.31

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

 

 

46.32

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 

 

46.33

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów

i tłuszczów jadalnych

 

 

 

46.34

 

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych

 

 

 

46.34.A

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

 

 

 

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

 

 

46.35

46.35.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych

 

 

46.36

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

 

 

46.37

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw

 

 

46.38

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki

i mięczaki

 

 

 

46.39

46.39.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów

i wyrobów tytoniowych

 

 

46.4

 

 

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

 

 

46.41

46.41.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

 

 

46.42

46.42.Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 

 

46.43

46.43.Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 

 

 

46.44

46.44.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych

i szklanych oraz środków czyszczących

 

 

 

46.45

46.45.Z

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

 

 

46.46

46.46.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

 

 

46.47

46.47.Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

 

 

46.48

46.48.Z

Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

 

 

46.49

46.49.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

 

46.5

 

 

Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej

 i komunikacyjnej

 

 

 

46.51

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania

 

 

 

46.52

46.52.Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 

 

46.6

 

 

Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia

 

 

 

46.61

46.61.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

 

 

 

46.62

46.62.Z

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

 

 

46.63

46.63.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

 

 

 

46.64

46.64.Z

Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich

 

 

 

46.65

46.65.Z

Sprzedaż hurtowa mebli biurowych

 

 

46.66

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

 

 

46.69

46.69.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

 

46.7

 

 

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

 

 

46.71

46.71.Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

 

 

 

46.72

46.72.Z

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

 

 

46.73

46.73.Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

 

 

 

46.74

46.74.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu

i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 

 

 

46.75

46.75.Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

 

 

46.76

46.76.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

 

 

46.77

46.77.Z

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 

46.9

46.90

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47

 

 

 

HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

 

 

47.1

 

 

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.11

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 

 

 

47.19

47.19.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.2

 

 

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.21

47.21.Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.22

47.22.Z

Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.23

47.23.Z

Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.24

47.24.Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich

i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.25

47.25.Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.26

47.26.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.29

47.29.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.3

47.30 

47.30.Z

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych

na stacjach paliw

 

 

47.4

 

 

Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej

i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.41

47.41.Z

Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych

i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.42

47.42.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.43

47.43.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.5

 

 

Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.51

47.51.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.52

47.52.Z

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.53

47.53.Z

Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.54

47.54.Z

Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.59

47.59.Z

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.6

 

 

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.61

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.62

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.63

47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.64

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.65

47.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.7

 

 

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.71

47.71.Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.72

47.72.Z

Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.73

47.73.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.74

47.74.Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

47.75

47.75.Z

Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.76

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.77

47.77.Z

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

 

 

 

47.78

47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach