Biznes plany

065

Biznes plan – klucz do sukcesu?

Jednym z kluczowych czynników, które decydują o sukcesie wielu firm jest odpowiednio przygotowany biznes plan. Jest tak mimo burzliwie zmieniającej się sytuacji na rynkach. Niestety nie da się zaplanować wszystkiego, ale aby nie pozostawić wszystkiego przypadkowi, należy pamiętać aby wyznaczyć przedsiębiorstwu kierunki, w których powinno ono podążać.

Biznes plan – po co jest potrzebny?

Biznes plany sporządzane są w głównej mierze dla siebie. Jednakże poza nami nasz biznes plan będą również czytali potencjalni inwestorzy czy pracownicy banku, w którym chcielibyśmy ubiegać się o kredyt. Z uwagi na to, iż nasz biznes plan będzie analizowany i oceniany przez innych, wiąże się z to wieloma wymogami związanymi z jego budową. Może się również okazać, że opracowany dla danej instytucji biznes plan można również wykorzystać w innych organizacjach (nowy bank, inwestor czy nawet pracownicy firmy), których podczas tworzenia biznes planu nie braliśmy pod uwagę. Ogólnie należy stwierdzić, iż każdy biznes plan powinien być skonstruowany w sposób rzetelny i profesjonalny, w taki sposób aby przekonać zainteresowane osoby do naszej wizji biznesu.

Biznes plany mają wiele definicji, ale ujmując rzecz ogólnie jest to jest to średnioterminowy i kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem.

Biznes plany sporządza się zazwyczaj w jednej z poniższych sytuacji:

 • Założenie nowego przedsiębiorstwa,
 • łączenie przedsiębiorstw,
 • fuzje,
 • pozyskanie środków na finansowanie firmy (kredyt, emisja akcji, obligacji), w krytycznym okresie,
 • zmiana formy własności, profilu działalności,
 • ukierunkowanie na nowe rynki,
 • duże inwestycje modernizacyjne,
 • wprowadzenie zarządu komisarycznego, postępowanie układowe lub ugodowe,
 • prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego,
 • wycena przedsiębiorstwa,
 • likwidacja przedsiębiorstwa,
 • tworzenie wspólnych przedsięwzięć (joint ventures),
 • na konkurs na kontrakt menedżerski.

Typowy biznesplan powinien się składać z następujących elementów:

 1. Streszczenie menedżerskie
 2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa
 3. Analiza Strategiczna
 4. Strategia przedsiębiorstwa
 5. Plan marketingowy
 6. Plan działalności operacyjnej
 7. Plan organizacji zarządzania
 8. Plan zatrudnienia
 9. Plan finansowy
 10. Ocena finansowa