Formularze KRS

122

KRS D1 Wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF: 291 KBformat PDF: 197 KB
KRS D2 Wniosek o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych format RTF: 337 KBformat PDF: 200 KB
KRS D3 Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych format RTF: 221 KBformat PDF: 190 KB
KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa format RTF: 287 KBformat PDF: 250 KB
KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo-akcyjna format RTF: 282 KBformat PDF: 203 KB
KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczona odpowiedzialnością format RTF: 294 KBformat PDF: 254 KB
KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka akcyjna format RTF: 400 KBformat PDF: 261 KB
KRS W5 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF: 269 KBformat PDF: 248 KB
KRS W6 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa format RTF: 321 KBformat PDF: 254 KB
KRS W7 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 383 KBformat PDF: 259 KB
KRS W8 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych format RTF: 312 KBformat PDF: 252 KB
KRS W9 Wiosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą format RTF: 258 KBformat PDF: 202 KB
KRS W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń format RTF: 293 KBformat PDF: 253 KB
KRS W12 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF: 271 KBformat PDF: 204 KB
KRS W13 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF: 401 KBformat PDF: 217 KB
KRS W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF: 324 KBformat PDF: 263 KB
KRS W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego) format RTF: 272 KBformat PDF: 205 KB
KRS W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego format RTF: 319 KBformat PDF: 258 KB
KRS W_OPP Działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o rejestrację lub zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 337 KBformat PDF: 199 KB
KRS WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF: 132 KBformat PDF: 91 KB
KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 248 KBformat PDF: 127 KB
KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 232 KBformat PDF: 124 KB
KRS WD Partnerzy – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 215 KBformat PDF: 122 KB
KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 220 KBformat PDF: 123 KB
KRS WF Założyciele – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF: 292 KBformat PDF: 131 KB
KRS WG Emisje akcji – Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 113 KBformat PDF: 109 KB
KRS WH Sposób powstania podmiotu – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF: 215 KBformat PDF: 123 KB
KRS WI Dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 318 KBformat PDF: 160 KB
KRS WJ Reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 110 KBformat PDF: 102 KB
KRS WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 191 KBformat PDF: 118 KB
KRS WK Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej format RTF: 221 KBformat PDF: 153 KB
KRS WL Prokurenci – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 194 KBformat PDF: 164 KB
KRS WM Przedmiot działalności – załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców> format RTF: 351 KBformat PDF: 188 KB
KRS WU Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców format RTF: 493 KBformat PDF: 154 KB
KRS X1 Wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF: 218 KBformat PDF: 239 KB
KRS X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego format RTF: 371 KBformat PDF: 205 KB
KRS Z1 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska format RTF: 313 KBformat PDF: 208 KB
KRS Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka komandytowo – akcyjna format RTF: 316 KBformat PDF: 208 KB
KRS Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna format RTF: 415 KBformat PDF: 221 KB
KRS Z5 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółdzielnia format RTF: 300 KBformat PDF: 205 KB
KRS Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo – rozwojowa format RTF: 368 KBformat PDF: 214 KB
KRS Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym format RTF: 484 KBformat PDF: 223 KB
KRS Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych format RTF: 360 KBformat PDF: 211 KB
KRS Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń format RTF: 315 KBformat PDF: 210 KB
KRS Z12 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych format RTF: 301 KBformat PDF: 207 KB
KRS Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka europejska format RTF: 396 KBformat PDF: 217 KB
KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym – fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa format RTF: 296 KBformat PDF: 209 KB
KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, która nie ma z innego tytułu obowiązku dokonania wpisu do krajowego rejestru sądowego format RTF: 289 KBformat PDF: 207 KB
KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego format RTF: 348 KBformat PDF: 210 KB
KRS Z30 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty format RTF: 335 KBformat PDF: 206 KB
KRS Z40 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS format RTF: 315 KBformat PDF: 197 KB
KRS Z41 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzytelność format RTF: 339 KBformat PDF: 204 KB
KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – wierzyciel – zmiana format RTF: 354 KBformat PDF: 204 KB
KRS Z61 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie format RTF: 404 KBformat PDF: 216 KB
KRS Z63 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – zarząd komisaryczny/zarząd przymusowy/powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem państwowym format RTF: 426 KBformat PDF: 220 KB
KRS Z67 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie układowe format RTF: 340 KBformat PDF: 202 KB
KRS Z68 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – postępowanie naprawcze format RTF: 332 KBformat PDF: 243 KB
KRS Z_OPP Zmiana – działalność pożytku publicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 291 KBformat PDF: 213 KB
KRS ZA Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne – załącznik do wniosku o zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 161 KBformat PDF: 112 KB
KRS ZB Zmiana – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 198 KBformat PDF: 123 KB
KRS ZC Zmiana – wspólnicy spółki komandytowej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 250 KBformat PDF: 127 KB
KRS ZD Zmiana – partnerzy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 237 KBformat PDF: 125 KB
KRS ZE Zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 173 KBformat PDF: 118 KB
KRS ZF Zmiana – akcjonariusz spółki akcyjnej – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 168 KBformat PDF: 118 KB
KRS ZH Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 356 KBformat PDF: 163 KB
KRS ZI Zmiana – dyrektorzy wykonawczy – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 263 KBformat PDF: 155 KB
KRS ZJ Zmiana – reprezentant podmiotu zagranicznego – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 191 KBformat PDF: 117 KB
KRS ZK1 Zmiana – uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 203 KBformat PDF: 121 KB
KRS ZK Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 237 KBformat PDF: 156 KB
KRS ZL Zmiana – prokurenci – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 289 KBformat PDF: 188 KB
KRS ZM Zmiana – przedmiot działalności – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 362 KBformat PDF: 207 KB
KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 150 KBformat PDF: 166 KB
KRS ZP Wierzyciele – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 294 KBformat PDF: 117 KB
KRS ZR Likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego – załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 197 KBformat PDF: 122 KB
KRS ZS Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 255 KBformat PDF: 156 KB
KRS ZU Zmiana – członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych – załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców format RTF: 245 KBformat PDF: 126 KB
KRS ZY Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP – załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym format RTF: 89 KBformat PDF: 147 KB